< Dev Nhà Người Ta />

SEO cho Developer: về URL

Hello, bài tiếp theo này mình sẽ nói về một số chú ý về các url.Xem th...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Mar 17, 2018

Những thứ miễn phí cho Developers

Hôm nay vô tình tìm thấy một nơi tổng hợp những thứ free cho dân dev nhà m...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Mar 16, 2018

SEO cho Developer: các thẻ HTML

Hello, đây là bài đầu tiên trong loạt bài     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Mar 10, 2018

SEO cơ bản cho web developer

...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Mar 09, 2018

Câu hỏi phỏng vấn Dev các thể loại

Theo một nghiên cứu nào đó mình không biết thì giai đoạn sau Tết âm lịch l...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Dec 29, 2017

Tôi đã publish chrome extension đầu tiên như thế nào

Đặt title cho nó thời thượng kiểu “Tôi đã abcxyz như thế nào” thô...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Nov 25, 2017

Suy nghĩ như một lập trình viên

Mình không thích dùng từ “lập trình viên” lắm, nhưng lại thíc...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Oct 14, 2017

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa code sạch

    Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Sep 23, 2017

Chỉnh userAgent trong Chrome

...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Sep 20, 2017

Programmer Day

    Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Sep 13, 2017