Archives

Câu hỏi phỏng vấn Dev các thể loại

Tôi đã publish chrome extension đầu tiên như thế nào

Suy nghĩ như một lập trình viên

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa code sạch

Chỉnh userAgent trong Chrome

Programmer Day

Trở thành dev con nhà người ta

Validate string trong python

Xử lí chuỗi cơ bản trong Python

Học CSS thông qua game