Suy nghĩ như một lập trình viên

Mình không thích dùng từ “lập trình viên” lắm, nhưng lại thíc...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Oct 14, 2017

Khi chuyện của dev không còn là của riêng dev

Gần đây có một trang web cho phép người dùng anonymous đăng tải các review...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 10, 2017

[Bật đèn] - Khi chị Dậu làm code review

    Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 03, 2017

Dev nhà mình và định luật Murphy

Nếu có một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể! Anything that can go wrong, will go wrong!     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 02, 2017