Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa code sạch

    Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Sep 23, 2017

Code sạch nhà người ta: Viết hàm sạch

Bài viết này nằm trong series     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 23, 2017

Code sạch nhà người ta: Đặt tên cho con

Đây là bài đầu tiên trong series     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 05, 2017