Những thứ miễn phí cho Developers

Hôm nay vô tình tìm thấy một nơi tổng hợp những thứ free cho dân dev nhà m...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Mar 16, 2018

Câu hỏi phỏng vấn Dev các thể loại

Theo một nghiên cứu nào đó mình không biết thì giai đoạn sau Tết âm lịch l...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Dec 29, 2017

Tôi đã publish chrome extension đầu tiên như thế nào

Đặt title cho nó thời thượng kiểu “Tôi đã abcxyz như thế nào” thô...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Nov 25, 2017

Validate string trong python

Đôi lúc bạn muốn kiểm tra xem một chuỗi có phải là toàn là số hay không, h...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Aug 12, 2017

Xử lí chuỗi cơ bản trong Python

Những ghi chép của một Dev đang tập tành học Python về các hàm xử lí chuỗi...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Aug 08, 2017

Học CSS thông qua game

Lười viết mở bài quá, thôi vào thân bài luôn nha. Dưới đây là danh sách mộ...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 27, 2017