Trở thành dev con nhà người ta

Một số điều rút ra được từ các ‘dev con nhà người ta’ để trở thành develop...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Aug 19, 2017

Validate string trong python

Đôi lúc bạn muốn kiểm tra xem một chuỗi có phải là toàn là số hay không, h...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Aug 12, 2017

Xử lí chuỗi cơ bản trong Python

Những ghi chép của một Dev đang tập tành học Python về các hàm xử lí chuỗi...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Aug 08, 2017

Học CSS thông qua game

Lười viết mở bài quá, thôi vào thân bài luôn nha. Dưới đây là danh sách mộ...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 27, 2017

Code sạch nhà người ta: Viết hàm sạch

Bài viết này nằm trong series     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 23, 2017

Khi chuyện của dev không còn là của riêng dev

Gần đây có một trang web cho phép người dùng anonymous đăng tải các review...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 10, 2017

Code sạch nhà người ta: Đặt tên cho con

Đây là bài đầu tiên trong series     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 05, 2017

[Bật đèn] - Khi chị Dậu làm code review

    Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 03, 2017

Dev nhà mình và định luật Murphy

Nếu có một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể! Anything that can go wrong, will go wrong!     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 02, 2017

Hello World!

Chào cả thế giới!Mình là dev con nhà người ta. Fanpage của mình...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Jul 01, 2017