Chỉnh userAgent trong Chrome

Author Avatar
Dev Nhà Người Ta Sep 20, 2017

userAgent

Thỉnh thoảng bạn muốn giả lập để kiểm tra trang web của mình có traffic đến từ những browser khác nhau như thế nào. Chrome và các trình duyệt khác đều cung cấp một nơi để bạn thay đổi các user agent này, vì vậy bạn có thể đổi user agent mà không cần phải cài thêm extension nào cả.

Dưới đây là cách thay đổi trên Chrome nhé.

Thay đổi userAgent

  1. Mở Devtool lên

    More Tools > Developer Tools, hoặc phím tắt Ctrl+Shift+I(windows, linux), Cmd+Option+I(mac)

  2. Chọn menu Network Conditions

  3. Trong tab Network Condition, bỏ chọn ‘Select Automatically’ đi và chọn một userAgent nào đó trong danh sách hoặc tự điền vào nhé

Lưu ý những thay đổi này chỉ là tạm thời và áp dụng được khi Devtool vẫn còn bật và trên tab đó thôi nhé

This blog is under a CC BY-NC-ND 4.0 License
Link to this article: https://devnhanguoita.com/posts/Chinh-userAgent-trong-Chrome/