Những thứ miễn phí cho Developers

Author Avatar
Dev Nhà Người Ta Mar 16, 2018

Hôm nay vô tình tìm thấy một nơi tổng hợp những thứ free cho dân dev nhà mình dùng, nên giới thiệu đây cho bạn nào chưa biết nhé.

Repository này nhé.

Đó là danh sách các phần mềm, dịch vụ miễn phí hoặc miễn phí một phần để dev nhà mình có thể dùng.

Các mặt hàng bao gồm:

  • quản lí source code
  • các công cụ làm việc nhóm
  • kiểm tra chất lượng code
  • các công cụ CI/CD
  • Hosting
  • IDE và trình soạn thảo
  • API
  • Docker
  • vân vân và mây mây

This blog is under a CC BY-NC-ND 4.0 License
Link to this article: https://devnhanguoita.com/posts/Free-for-Dev/