Programmer Day

Author Avatar
Dev Nhà Người Ta Sep 13, 2017

Hôm nay là Programmer Day.

Ngày dành cho những người làm công việc lập trình như chúng ta! Ngày để vinh danh những đóng góp tích cực giúp thay đổi cuộc sống mỗi ngày của các lập trình viên :)

Ngày này bắt nguồn ở Nga, và cũng đã được công nhận chính thức ở nhiều nước khác trên thế giới.

Ngày lập trình viên là ngày thứ 256 của năm, và năm nay nó rơi vào ngày 13 tháng 9.

Tại sao là ngày thứ 256?

256 là giá trị số tối đa mà 1 byte (8 bits) thể hiện được trong hệ nhị phân. Hơn nữa 256 cũng là giá trị số lớn nhất của mũ 2 mà nhỏ hơn 365.
Một con số rất quen thuộc với các lập trình viên.

Hãy cùng nhau thay đổi tương lai của mọi người !
Happy Programmer Day!

Xem thêm ở đây: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Day_of_the_Programmer

This blog is under a CC BY-NC-ND 4.0 License
Link to this article: https://devnhanguoita.com/posts/Programmer-Day/