Những thứ miễn phí cho Developers

Hôm nay vô tình tìm thấy một nơi tổng hợp những thứ free cho dân dev nhà m...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Mar 16, 2018

Câu hỏi phỏng vấn Dev các thể loại

Theo một nghiên cứu nào đó mình không biết thì giai đoạn sau Tết âm lịch l...     Read more
Dev Nhà Người Ta's avatar
Dev Nhà Người Ta Dec 29, 2017